MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme Alıcı ve Satıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle ve sözleşme konusu siparişi onaylayarak sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
 • Satıcı Bilgileri

Unvan: DERMAN TASARIM TEKSTİL DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

Mersis: 0293104250800001
Adres:
VİŞNEZADE MAH. SULEYMAN SEBA CAD. FERAH APT. NO:83/A BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Telefon:
05366111960
E-posta: 
hello@projectbridal.co

 • Alıcı ve Teslim Alacak Kişi Bilgileri

Alıcı

Teslim alacak kişi:

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Ad/Soyad/Unvan:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta:

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait internet sitesi projectbridal.co üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları söz konusu ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkı ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünleri sipariş ettiğini kabul ve beyan eder.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
  • Ürün(ler)in temel özellikleri Satıcı’ya ait web sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince Kampanyalar ilgili tarihlere kadar geçerlidir.
  • Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı sipariş sayfasında gösterilmiştir ve siparişin onaylanması üzerine Alıcı’nın e-posta adresine gönderilir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir. Türkiye dışındaki siparişler için ek nakliye, gümrük ve diğer ücretler ve masraflar uygulanabilir.

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER
  • Alıcı, Satıcı’ya ait web sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler haricinde, Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 
  • Satışta olan ürünlerin hepsi için hazır stok tutulmamaktadır.  Tüm ürünler için listeler her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler stoklarda tükenmiş olabilir. Böyle durumlarda Satıcı tarafından Alıcı’ya bilgi verilir.
  • Satıcı, Sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
  • Satıcı, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  • Satıcı, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade eder.
  • Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ödeme yaptığı durumlarda, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Satıcı, Alıcı’nın Sözleşme’de belirtilen irtibat bilgileri üzerinden Alıcı’ya siparişi ile ilgili ulaşabilir.
  • Alıcı, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
  • Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, Alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.
 1. CAYMA HAKKI
  • Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
  • Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise alıcı veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
  • Cayma hakkının kullanılması için Alıcı cayma hakkın kullanıldığına dair bildirimini cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’nın 1. Maddede belirtilen e-posta adresine veya posta adresine yöneltmelidir.
  • Satıcı, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Ancak tüketicinin malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlar.
  • Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde ürünü, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte Satıcı’ya geri göndermek zorundadır. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
  • Alıcı, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, Alıcı’ya teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Alıcı’nın talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.
 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 2. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 3. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, stoğu tutulmayan ve tüketicinin siparişi üzerine hazırlanan ürünler
 4. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 5. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 6. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 7. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler,
 8. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 9. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 10. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 11. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 12. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler,
 13. Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler,
 14. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler,
 15. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.
 16. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.